Kartor över Borgholms stad | Startsida


1937 skänkte ingenjör Adolf Sjögren en bok till Borgholms stad.
Boken var en samling planritningar över staden, utförda av Harald Hultenberg.
Hultenberg (1883-1948) var bördig från Borgholms Kungsgård och förestod länge Ölands turistbyrå.
Ritningarna visar staden och dess utveckling från 1817-1921, en ritning för varje år (dock saknas åren 1881-1883).
Med säker handstil för Hultenberg dessutom in namn och titel på fastighetsägarna.
2016, 200 år efter Borgholms stads kungörande, finns nu boken digitaliserad i ett samarbete mellan Borgholms bibliotek och IT-avdelningen.
Originalhandlingen förvaras i kommunens arkiv.